Inschrijving Consulaat

Door u in te schrijven bij het Franse Consulaat kunt u een beroep doen op dienstverlening door de Franse overheid. Bovendien is inschrijving nodig om aanspraak te kunnen maken op verschillende stukken en diensten
(o.a. identiteitskaarten, studiebeurzen, sociale bijstand).

U kunt een afspraak maken bij het Agence Consulaire om u in te schrijven, maar u kunt uw inschrijving ook schriftelijk regelen via e-mail of fax. Hieronder treft u het inschrijfformulier aan.