Aanvraag identiteitsbewijs


Aanvraag identiteitskaart

Uitsluitend op afspraak

Benodigde documenten identiteitskaart :
- 2 recente pasfoto’s, gemaakt door een professioneel fotograaf.
Klik hier voor meer informatie over de normen voor pasfoto's.

- Een justificatif de domicile (document waarop uw verblijfadres in Nederland staat).
Bijvoorbeeld: rekening, factuur, bankafschrift, polis verzekering etc.

- Een justificatif d’identité et de nationalité. Bijvoorbeeld:
Een geldige Carte nationale d’identité, een geldig of
maximaal 2 jaar verlopen Passeport of een Copie intégrale de l’acte de naissance.

- Een Copie intégrale de l’acte de naissance als u deze nog nooit heeft verstrekt aan het Frans Consulaat in Amsterdam. Bij twijfel kunt u dit bij het Consulaat Generaal te Amsterdam (020-530 69 69) navragen.
Een Copie intégrale de l’acte de naissance is verkrijgbaar bij het gemeentehuis van uw geboorteplaats. Tegenwoordig is dit document ook heel eenvoudig aan te vragen via internet op www.acte-naissance.fr Deze website is ook voor personen die buiten Frankrijk geboren zijn of genaturaliseerden Fransen. 

- De identiteitskaart wordt gratis verstrekt bij een nieuwe aanvraag of verlenging. Bij diefstal of verlies dient er € 25,- betaald (contant) te worden voor de nieuwe identiteitskaart.

-Leveringstermijn van de identiteitskaart:
2 tot 3 maanden

Uw aanvraag dient u PERSOONLIJK bij het consulair agentschap in te dienen (uitsluitend op afspraak) en in geen geval per post!

Geldigheidsduur: 15 jaar (kinderen: 5 jaar)


Diefstal of verlies identiteitskaart

Uitsluitend op afspraak

Benodigde documenten bij diefstal of verlies identiteitskaart:

- Aangifteverklaring van de politie

- Als u in het bezit bent van een kopie van de verloren/gestolen papieren, dan dient u deze mee te nemen.

- Documenten die nodig zijn voor de aanvraag van een
nieuw identiteitsbewijs

- € 25,- (contant en gepast) voor een nieuwe identiteitskaart